Leens pakt uit met festival rond EDE STAAL

Klik op bovenstaande afbeelding om het originele artikel te lezen.

LEENS – Op zijn uitgebreide Wikipedia-pagina wordt het dorp Leens geen enkele keer genoemdentochwordt zater- dag 21 september juist daar het Ede Staal Muziekfestival ge- houden. Dat is minder vreemd dan het lijkt. De Groninger streektaalzanger werd welis- waar geboren in Warffum, maar groeide op in Leens. ,,Hier heeft hij zijn mooiste tijd beleefd”, beweert Carola Koks- ma, die samen met haar dorps- genoten Johs van der Klei en Arjen Fledderman het festival organiseert. Dat doen ze nu voor de tweede keer. Drie jaar geleden vond de eerste editie plaats en dat werd met enkele duizenden bezoekers een door- slaand succes. 

door Hielko Merkus , Ommelander Courant

Dat de eerste editie van het Ede Staal Muziekfestival een ware pu- bliekstrekker bleek te zijn, hadden de organisatoren vooraf niet ver- wacht. Dat kwam vooral omdat tus- sen het plan en het festival zelf bij- zonder weinig tijd zat. Johs van der Klei vertelt: ,,We waren in 2016 in Leens bezig met het opstel- len van een Dorpsvisie. Daarvoor werden keukentafelgesprekken gehouden, waarbij mensen actie- punten konden noemen. Er wer- den heel veel punten genoemd en daaruit is het muziekfestival ont- staan.” Want Leensters zagen dat evenement als een mooie manier om hun dorp op de kaart te zetten, terwijl Leens tegelijkertijd een mooie culturele activiteit rijker was. ,,De Dorpsvisie is dus in 2016 opgesteld en nog datzelfde jaar hebben we het eerste Ede Staal Muziekfestival georganiseerd”, zegt Van der Klei. Dat werd dus een haastklus. ,,Dat kun je wel zeg- gen”, lacht Van der Klei. ,,We had- den natuurlijk ook helemaal geen ervaring met het organiseren van een festival en bovendien waren veel artiesten al volgeboekt”, kijkt Carola Koksma terug op de start van het festival. Maar de Leen- sters slaagden er toch in om in kor- te tijd een zeer geslaagd evene- ment op poten te zetten met een dagprogramma op verschillende locaties en een avondprogramma in een bomvolle sporthal. Erwin de Vries, Wia Buze, Arnold Vee- man en Marieke Klooster teken- den voor een succesvol concert. Dat er zoveel mensen op het eve- nement afkwamen, was een hele geruststelling voor de organisatie. Van der Klei heeft een mooie anekdote: ,,We stonden met een kraam op de Historische Dagen op Verhildersum voor de voorver- koop. In augustus, dus lekker kort op het evenement zelf. De eerste mensen die voorbij kwamen, koch- ten meteen twee kaartjes. ‘Dat be- gint goed’, dacht ik nog. Maar daar bleef het eigenlijk ook bij. Ik ge- loof dat we in de uren daarna nog maar één kaartje extra verkocht hadden. Dus toen het festival be- gon, was het best even spannend ja”, lacht Van der Klei. ,,Tot onze grote verbazing stond er bij aan- vang echter een hele lange rij mensen voor de kassa. Met de be- langstelling zat het dus wel goed”, vertelt Koksma. 

Eens in de drie jaar 

Meteen was duidelijk dat het eve- nement een vervolg zou krijgen. Maar een jaarlijks terugkerend gebeuren leek de Leensters was te veel van het goede, ook al omdat artiesten lang van tevoren moeten worden geboekt. Uiteindelijk ko- zen de drie ervoor om het Ede Staal Muziekfestival eens in de drie jaar te laten plaatsvinden. En dat betekent dat het deze maand weer zover is. ,,We hebben wel ge- leerd van de vorige editie”, zegt Van der Klei. ,,Het programma loopt nu achter elkaar door zodat mensen die zelf optreden ook bij andere optredens kunnen kijken”, vult Koksma aan. Dat komt haar 

persoonlijk ook goed uit, want zij treedt als lid van vrouwenkoor Pro Musica op in de tegenover haar woning gelegen Petruskerk. Min- stens 50 procent van het repertoire van de artiesten moet bestaan uit werk van Ede Staal en dat was voor het klassieke koor wel even wennen. ,,Muziek van Ede Staal zing ik normaliter niet dagelijks”, geeft Koksma lachend toe. Maar in de Petruskerk zal zij, samen met de andere vrouwen van Pro Musi- ca, laten horen hoe Ede Staal klinkt als hij driestemmig door hen wordt vertolkt. In de kerk wordt verder ook nog opgetreden door het duo Martin Korthuis en Eddo Pol en door organist Peter Siebesma. ,,Hij heeft improvisaties van elf liedjes van Ede Staal op ne- gen verschillende Noord-Groningse kerkorgels gespeeld en op cd uitgebracht”, vertelt Koksma. ,,Op het op Hinszorgel van de Petrus- kerk zal hij enkele improvisaties spelen.” 

Andere locaties waar die dag Ede Staal te horen zal zijn, zijn Land- goed Verhildersum, zorgcentrum Zonnehuis De Marne, de muziek- tempel het nieuwe Kindcentrum bij het gemeentehuis en de bibliotheek. ,,De invulling van die laat- ste locatie wordt door de bibliotheek zelf ingevuld”, zegt Van der Klei. Streektaaldeskundige Ingeborg Nienhuis zal daar een lezing houden. Op de andere locaties wordt opgetreden door Job oet Spiek (‘Dat vinden de bewoners van het Zonnehuis prachtig”, zegt Koksma), muziekvereniging Wilhelmina, Het Nedersaksisch Vocaal Ensemble, het Ainrommer Shantykoor, Steernvanger (met Dion Bouwes uit Bedum en Dennis Krottje uit Winsum), het Lichte- koor, The Given Horse en Band Stoal. ,,Die laatste twee bands tre- den op in de Muziektempel. Net als bij de vorige editie wordt die locatie ingericht als een eetplein. Drie jaar geleden hadden we schitterend weer en leek het rond de Muziektempel wel een Frans plein”, vertelt Koksma vol enthousiasme. De Band Stoal is speciaal voor de eerste editie gevormd, be- staat uit Leensters en speelt de muziek van Staal op een unieke manier. ,,Echt een aanrader”, meent Koksma. 

Het middagprogramma start om 13.00 uur bij Landgoed Verhildersum en wordt rond 19.00 uur afgesloten bij de Muziektempel. De vijf locaties in het dorp zelf liggen op loopafstand van elkaar. Verhildersum ligt iets verder weg en daarom laat de organisatie een pendelbus tijden tussen het landgoed en het dorp. ,,In de wordt door accordeonist Stefan muziek van Ede Staal gespeeld. De muziek gaat dus gewoon door”, vertelt Van der Klei. 

Het middagprogramma is gratis toegankelijk. Het avondprogram- ma in de Leenster sporthal is dat niet. Kaarten in de voorverkoop kosten 15 euro en aan de kassa be- taalt men 20 euro. Voor dat geld kan genoten worden van optredens van Roon Staal, De Stroatklinkers, Jan Henk de Groot en Marlene Bakker. Vooral de komst van Roon Staal spreekt tot de verbeelding: Ede Staal was namelijk zijn oom. ,,Hij was dan ook erg enthousiast om te mogen komen, net als de andere artiesten”, vertelt Koksma. De artiesten zullen een groot aantal werken van Ede Staal ten gehore brengen en spelen ook eigen nummers. De belangstelling is groot. Kaartjes gaan als warme broodjes over de toonbank. ,,Nu al is duidelijk dat we bezoekers uit alle provincies gaan trekken”, zegt Van der Klei trots. En dat zijn niet altijd oud-Groningers. ,,De muziek van Ede Staal spreekt landelijk tot de verbeelding, met teksten die raken”, meent Koksma. 

Het volledige programma is te vinden op www.edestaalmuziekfestival.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll to top